API

V rámci experimentu XMR.sk poskytuje JSON API rozhranie na komunikáciu s uzlom Monero siete. Vďaka tomu viete čítať blockchain, či posielať transakcie cez protokol http(s). Je to zatiaľ vo fáze vývoja, čiže občasnými výpadkami musíte počítať.

API endpoint

http://xmr.sk/api/

alebo cez zabezpečený kanál

https://xmr.sk/api/

api/version

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/version"
{
 "data": {
  "api": 65536,
  "blockchain_height": 1357031,
  "git_branch_name": "update_to_current_monero",
  "last_git_commit_date": "2017-07-25",
  "last_git_commit_hash": "a549f25",
  "monero_version_full": "0.10.3.1-ab594cfe"
 },
 "status": "success"
}

api ako číslo je uložené ako uint32_t. V prípade 65536 predstavuje hlavnú (major) verziu 1 a minor verziu 0. V JavaScript na získanie týchto čísel môžte postupovať napr. takto:

var api_major = response.data.api >> 16;
var api_minor = response.data.api & 0xffff;

Štatistiky a status siete.

api/networkinfo

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/networkinfo"
{
 "data": {
  "alt_blocks_count": 0,
  "block_size_limit": 600000,
  "cumulative_difficulty": 2091549555696348,
  "difficulty": 7941560081,
  "fee_per_kb": 303970000,
  "grey_peerlist_size": 4991,
  "hash_rate": 66179667,
  "height": 1310423,
  "incoming_connections_count": 0,
  "outgoing_connections_count": 5,
  "start_time": 1494822692,
  "status": "OK",
  "target": 120,
  "target_height": 0,
  "testnet": false,
  "top_block_hash": "76f9e85d62415312758bc09e0b9b48fd2b005231ad1eee435a8081e551203f82",
  "tx_count": 1219048,
  "tx_pool_size": 2,
  "white_peerlist_size": 1000
 },
 "status": "success"
}

Práca s transakciami cez metódu transaction. Ako parameter použite hash svojej transakcie. Príklad:

api/transaction/<tx_hash>

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/transaction/6093260dbe79fd6277694d14789dc8718f1bd54457df8bab338c2efa3bb0f03d"

Výsledok

{
 "data": {
  "block_height": 1268252,
  "coinbase": false,
  "confirmations": 1,
  "current_height": 1268253,
  "extra": "01be23e277aed6b5f41f66b05244bf994c13108347366ec678ae16657f0fc3a22b",
  "inputs": [
   {
    "amount": 0,
    "key_image": "67838fd0ffd79f13e735830d3ec60412aed59e53e1f997feb6f73d088b949611",
    "mixins": [
     {
      "block_no": 1238623,
      "public_key": "0a5b853c55303c10e1326acfb085b9e246e088b1ccac7e37f7a810d46a28a914"
     },
     {
      "block_no": 1246942,
      "public_key": "527cf86f5abbfb006c970f7c6eb40493786d4751306f8985c6a43f98a88c0dff"
     }
    ]
   }
  ],
  "mixin": 9,
  "outputs": [
   {
    "amount": 0,
    "public_key": "525779873776e4a42f517fd79b72e7c31c3ba03e730fc32287f6414fb702c1d7"
   },
   {
    "amount": 0,
    "public_key": "e25f00fceb77af841d780b68647618812695b4ca6ebe338faba6e077f758ac30"
   }
  ],
  "payment_id": "",
  "payment_id8": "",
  "rct_type": 1,
  "timestamp": 1489753456,
  "timestamp_utc": "2017-03-17 12:24:16",
  "tx_fee": 12517785574,
  "tx_hash": "6093260dbe79fd6277694d14789dc8718f1bd54457df8bab338c2efa3bb0f03d",
  "tx_size": 13323,
  "tx_version": 2,
  "xmr_inputs": 0,
  "xmr_outputs": 0
 },
 "status": "success"
}

api/transactions

Transakcie v posledných 25 blokoch

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/transactions"

Výsledok

{
 "data": {
  "blocks": [
   {
    "age": "33:16:49:53",
    "height": 1268252,
    "size": 105390000000000000,
    "timestamp": 1489753456,
    "timestamp_utc": "2017-03-17 12:24:16",
    "txs": [
     {
      "coinbase": true,
      "mixin": 0,
      "outputs": 8491554678365,
      "rct_type": 0,
      "tx_fee": 0,
      "tx_hash": "7c4286f64544568265bb5418df84ae69afaa3567749210e46f8340c247f4803f",
      "tx_size": 151000000000000,
      "tx_version": 2
     },
     {
      "coinbase": false,
      "mixin": 5,
      "outputs": 0,
      "rct_type": 2,
      "tx_fee": 17882516700,
      "tx_hash": "2bfbccb918ee5f050808dd040ce03943b7315b81788e9cdee59cf86b557ba48c",
      "tx_size": 19586000000000000,
      "tx_version": 2
     }
    ]
   }
  ],
  "limit": 25,
  "page": 0
 },
 "status": "success"
}

api/transactions?page=<page_no>&limit=<tx_per_page>

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/transactions?page=2&limit=10"

api/block/<block_number|block_hash>

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/block/1293257"

Výsledok

{
 "data": {
  "block_height": 1293257,
  "block_reward": 0,
  "current_height": 1293264,
  "hash": "9ef6bb8f9b8bd253fc6390e5c2cdc45c8ee99fad16447437108bf301fe6bd6e1",
  "size": 141244,
  "timestamp": 1492761974,
  "timestamp_utc": "2017-04-21 08:06:14",
  "txs": [
   {
    "coinbase": true,
    "extra": "018ae9560eb85d5ebd22d3beaed55c21d469eab430c5e3cac61b3fe2f5ad156770020800000001a9030800",
    "mixin": 0,
    "payment_id": "",
    "payment_id8": "",
    "rct_type": 0,
    "tx_fee": 0,
    "tx_hash": "3ff71b65bec34c9261e01a856e6a03594cf0472acf6b77db3f17ebd18eaa30bf",
    "tx_size": 95,
    "tx_version": 2,
    "xmr_inputs": 0,
    "xmr_outputs": 8025365394426
   }
  ]
 },
 "status": "success"
}

api/mempool

Vypíše všetky transakcie v poole nepotvrdených transakcií (mempool), čakajúce na zaradenie do bloku a zápis do blockchain.

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/mempool"

Výsledok (príklad – rýchlo sa mení v čase)

{
 "data": {
  "limit": 100000000,
  "page": 0,
  "total_page_no": 0,
  "txs": [
   {
    "coinbase": false,
    "extra": "022100325f677d96f94155a4840a84d8e0c905f7a4697a25744633bcb438feb1e51fb2012eda81bf552c53c2168f4130dbe0265c3a7898f3a7eee7c1fed955a778167b5d",
    "mixin": 3,
    "payment_id": "325f677d96f94155a4840a84d8e0c905f7a4697a25744633bcb438feb1e51fb2",
    "payment_id8": "",
    "rct_type": 2,
    "timestamp": 1494470894,
    "timestamp_utc": "2017-05-11 02:48:14",
    "tx_fee": 15894840000,
    "tx_hash": "9f3374f8ac67febaab153eab297937a3d0d2c706601e496bf5028146da0c9aef",
    "tx_size": 13291,
    "tx_version": 2,
    "xmr_inputs": 0,
    "xmr_outputs": 0
   }
  ],
  "txs_no": 7
 },
 "status": "success"
}

Nastavený limit 100 000 000 transakcií v mempoole

api/mempool?limit=<no_of_top_txs>

Vráti najnovšie transakcie v mempoole. Dá sa ohraničiť (napríklad 10)

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/mempool?limit=10"

Výsledok je podobný ako v predchádzajúcom prípade.

Vyhľadávanie podľa čísla bloku, hešu transakcie či bloku

api/search/<block_number|tx_hash|block_hash>

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/search/1293669"

Výsledok

{
 "data": {
  "block_height": 1293669,
  "current_height": 1293670,
  "hash": "5d55b8fabf85b0b4c959d66ad509eb92ddfe5c2b0e84e1760abcb090195c1913",
  "size": 118026,
  "timestamp": 1492815321,
  "timestamp_utc": "2017-04-21 22:55:21",
  "title": "block",
  "txs": [
   {
    "coinbase": true,
    "extra": "01cb7fda09033a5fa06dc601b9295ef3790397cf3c645e958e34cf7ab699d2f5230208000000027f030200",
    "mixin": 0,
    "payment_id": "",
    "payment_id8": "",
    "rct_type": 0,
    "tx_fee": 0,
    "tx_hash": "479ba432f5c88736b438dd4446a11a13046a752d469f7828151f5c5b86be4e9a",
    "tx_size": 95,
    "tx_version": 2,
    "xmr_inputs": 0,
    "xmr_outputs": 7992697599717
   }
  ]
 },
 "status": "success"
}

api/outputs?txhash=<tx_hash>&address=&viewkey=&txprove=<0|1>

Pre txprove=0 pozeráme ktoré výstupy (outputs) patria danej adrese a príslušným prezeracím kľúčom (viewkey).

Pre txprove=1 použíame na dokazovanie že príjemca , dostal prostriedky. toré sme mu poslali. Na to sa využije adresa príjemcu a náš kľúč transakcie (tx private key) ako hodnota viewkey : viewkey=<tx_private_key>

Kontrola výstupov

# V príklade sme použili oficiálnu donate adresu projektu Monero
curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/outputs?txhash=17049bc5f2d9fbca1ce8dae443bbbbed2fc02f1ee003ffdd0571996905faa831&address=44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A&viewkey=f359631075708155cc3d92a32b75a7d02a5dcf27756707b47a2b31b21c389501&txprove=0"
{
 "data": {
  "address": "42f18fc61586554095b0799b5c4b6f00cdeb26a93b20540d366932c6001617b75db35109fbba7d5f275fef4b9c49e0cc1c84b219ec6ff652fda54f89f7f63c88",
  "outputs": [
   {
    "amount": 34980000000000,
    "match": true,
    "output_idx": 0,
    "output_pubkey": "35d7200229e725c2bce0da3a2f20ef0720d242ecf88bfcb71eff2025c2501fdb"
   },
   {
    "amount": 0,
    "match": false,
    "output_idx": 1,
    "output_pubkey": "44efccab9f9b42e83c12da7988785d6c4eb3ec6e7aa2ae1234e2f0f7cb9ed6dd"
   }
  ],
  "tx_hash": "17049bc5f2d9fbca1ce8dae443bbbbed2fc02f1ee003ffdd0571996905faa831",
  "tx_prove": false,
  "viewkey": "f359631075708155cc3d92a32b75a7d02a5dcf27756707b47a2b31b21c389501"
 },
 "status": "success"
}

Dokazovanie transferu

Použijeme adresu príjemcu (nie našu adresu z ktorej posielame XMR príjemcovi). Ako prezerací kľúč (viewkey), použijeme kľúč transakcie tx_private_key (napriek tomu že premenná GET sa stále nazýva viewkey) ktorý sa vygeneroval pri posielaní danej transakcie.

# testnet transakcia
curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/outputs?txhash=94782a8c0aa8d8768afa0c040ef0544b63eb5148ca971a024ac402cad313d3b3&address=9wUf8UcPUtb2huK7RphBw5PFCyKosKxqtGxbcKBDnzTCPrdNfJjLjtuht87zhTgsffCB21qmjxjj18Pw7cBnRctcKHrUB7N&viewkey=e94b5bfc599d2f741d6f07e3ab2a83f915e96fb374dfb2cd3dbe730e34ecb40b&txprove=1"
{
 "data": {
  "address": "71bef5945b70bc0a31dbbe6cd0bd5884fe694bbfd18fff5f68f709438554fb88a51b1291e378e2f46a0155108782c242cc1be78af229242c36d4f4d1c4f72da2",
  "outputs": [
   {
    "amount": 1000000000000,
    "match": true,
    "output_idx": 0,
    "output_pubkey": "c1bf4dd020b5f0ab70bd672d2f9e800ea7b8ab108b080825c1d6cfc0b7f7ee00"
   },
   {
    "amount": 0,
    "match": false,
    "output_idx": 1,
    "output_pubkey": "8c61fae6ada2a103565dfdd307c7145b2479ddb1dab1eaadfa6c34db65d189d5"
   }
  ],
  "tx_hash": "94782a8c0aa8d8768afa0c040ef0544b63eb5148ca971a024ac402cad313d3b3",
  "tx_prove": true,
  "viewkey": "e94b5bfc599d2f741d6f07e3ab2a83f915e96fb374dfb2cd3dbe730e34ecb40b"
 },
 "status": "success"
}

api/outputsblocks

Vyhľadávanie výstupov v posledných blokoch (do 5 blokov), za použitia adresy a prezeracieho kľúča.

# testnet adresa
curl -w "\n" -X GET http://xmr.sk/api/outputsblocks?address=9sDyNU82ih1gdhDgrqHbEcfSDFASjFgxL9B9v5f1AytFUrYsVEj7bD9Pyx5Sw2qLk8HgGdFM8qj5DNecqGhm24Ce6QwEGDi&viewkey=807079280293998634d66e745562edaaca45c0a75c8290603578b54e9397e90a&limit=5&mempool=1

Výsledok

{
 "data": {
  "address": "0182d5be0f708cecf2b6f9889738bde5c930fad846d5b530e021afd1ae7e24a687ad50af3a5d38896655669079ad0163b4a369f6c852cc816dace5fc7792b72f",
  "height": 960526,
  "limit": "5",
  "mempool": true,
  "outputs": [
   {
    "amount": 33000000000000,
    "block_no": 0,
    "in_mempool": true,
    "output_idx": 1,
    "output_pubkey": "2417b24fc99b2cbd9459278b532b37f15eab6b09bbfc44f9d17e15cd25d5b44f",
    "payment_id": "",
    "tx_hash": "9233708004c51d15f44e86ac1a3b99582ed2bede4aaac6e2dd71424a9147b06f"
   },
   {
    "amount": 2000000000000,
    "block_no": 960525,
    "in_mempool": false,
    "output_idx": 0,
    "output_pubkey": "9984101f5471dda461f091962f1f970b122d4469077aed6b978a910dc3ed4576",
    "payment_id": "0000000000000055",
    "tx_hash": "37825d0feb2e96cd10fa9ec0b990ac2e97d2648c0f23e4f7d68d2298996acefd"
   },
   {
    "amount": 96947454120000,
    "block_no": 960525,
    "in_mempool": false,
    "output_idx": 1,
    "output_pubkey": "e4bded8e2a9ec4d41682a34d0a37596ec62742b28e74b897fcc00a47fcaa8629",
    "payment_id": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001234",
    "tx_hash": "4fad5f2bdb6dbd7efc2ce7efa3dd20edbd2a91640ce35e54c6887f0ee5a1a679"
   }
  ],
  "viewkey": "807079280293998634d66e745562edaaca45c0a75c8290603578b54e9397e90a"
 },
 "status": "success"
}

Emisia mincí. Počet mincí v obehu vzniknutých pri ťažbe.

api/emission

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/emission"
{
 "data": {
  "blk_no": 1313969,
  "coinbase": 14489473877253413000,
  "fee": 52601974988641130
 },
 "status": "success"
}

api/rawblock/<block_number|block_hash>

Vráti json data bloku, ako sú reprezentované v Monero.

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/rawblock/1293257"

api/rawtransaction/<tx_hash>

Vráti json data transakcie.

curl -w "\n" -X GET "http://xmr.sk/api/rawtransaction/6093260dbe79fd6277694d14789dc8718f1bd54457df8bab338c2efa3bb0f03d"