Vzdialený Uzol (Remote Node)

​Vzdialený uzol je Monero server (daemon), rovnocenný uzol siete, ktorý synchronizuje svoju kópiu blockchain s ostatnými uzlami. Prijíma a preposiela transakcie od užívateľov, bloky od ťažiarov a overuje ich platnosť rovnako ako každý lokálny uzol plnohodnotnej peňaženky Monero GUI. Navyše umožňuje pripojenie cez internet ostatným peňaženkám, najmä odľahčeným a mobilným. Výhodou použitia vzdialených uzlov sú nižšie hardwarové nároky na software peňaženky a rýchlejšie pripojenie do siete pre peňaženky, ktoré nemajú zosynchronizovaný svoj uzol (lokálny daemon), alebo s ním majú nejaký iný problém. Treba rátať s tým, že pre novo nainštalované peňaženky trvá úplná synchronizácia niekoľko hodín. Nevýhoda používania vzdialených uzlov je nižšia miera decentralizácie, alebo riziko straty súkromia v prípade zlých úmyslov poskytovateľa verejného uzla.

Hneď na začiatku treba povedať, že najlepšia voľba z hľadiska bezpečnosti a ochrany súkromia je mať spustený vlastný  – lokálny uzol.

V mobilných zariadeniach je to zatiaľ problém (blockchain má teraz 65GB ) a preto jediná možnosť pre mobilné peňaženky je využiť vzdialený uzol. Pripojiť sa na vzdialený uzol dokáže tiež desktopová peňaženka  monero-wallet-gui a monero-wallet-cli

XMR.sk momentálne poskytuje uzol na adrese xmr.sk  V nastaveniach pre vzdialený uzol nastavte

adresa xmr.sk
port 18089

 Tip: Uzol XMR.sk je dostupný aj v sieti Tor


Tor adresa xmrskcuc4755ryhe.onion
port 18089

Ak si chcete vybrať iný uzol, možno vám pomôže zoznam, ktorý XMR.sk udržiava na pravidelnej báze, na adrese node.xmr.sk . Táto adresa vás presmeruje na jeden z otvorených uzlov, ktoré sme našli prehľadávaním siete. S týmito uzlami nemá XMR.sk nič spoločné, sú to uzly z iných lokalít.

Nastavenia Monero GUI