Slovník

Adresa

textový reťazec, odvodený z verejného kryptografického kľúča. Keď posielate Monero niekomu inému, stačí vám vedieť jeho adresu. Surová Monero adresa je zložená z 95 znakov, začínajúc na číslo 4.  Podadresa začína na číslo 8. Obe môžte použiť ako cieľ pre posielanie Monero. Príklad:

44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A
84ndbbEYqXPXKFYUSHjbHQdR3ckwL73MnZ9HxoL8HJUHin98fALgwjxCGXQ17tGwR2i5vvD8KGxs6WCwgZvefRMa8556Zz6

Adresu je možné zdieľať, nikto nám ju nevykradne, pretože na transakciu je potrebné disponovať SÚKROMNÝM kľúčom, ktorý prislúcha danej adrese. Z adresy sa nedá vyčítať ani zostatok, ako je to pri Bitcoin. Pre tieto textové reťazce môžme vygenerovať QR kód, čo zjednodušuje manipuláciu a interakciu s adresami. ďalším zjednodušením práce s adresami je OpenAlias.

 

Blok

Blok je zhluk transakcií, ktoré sa pridávajú do Monero blockchain v priemere každé 2 minúty (v príp. Bitcoin každých 10 min.). Nie sú to presne 2 minúty, ale závisí to of obtiažnosti, ktorá sa dynamicky upravuje tak, aby pri danom výkone ťažby (hash rate) štatisticky vychádzalo vytvorenie bloku približne rovnako. Pri náhlych zmenách obtiažnosti, alebo výkonu ťažby (náhly prísun, alebo odliv ťažiarov) sa tento čas môže značne odchyľovať od priemeru až do najbližšej zmeny obtiažnosti. Vytvorený block musí spĺňať prísne podmienky (jeho hash musí byť menší ako definuje obtiažnosť), čo sa nedá vopred odhadnúť, a preto je potrebné skúšať všetky možnosti. Hľadá sa vhodné číslo nonce, ktoré spolu s dátami transakcií (a ďalšimi dátami v hlavičke) vo vstupe umožní nájsť ten správny hash vo výstupe. Sú to preteky v riešení ťažkých matematických puzzle, a preto to vyžaduje vysoký výpočtový výkon. Všetko toto robia ťažiari pri ťažbe kryptomeny a predbiehajú sa kto nájde blok prvý. V každom bloku existuje špeciálna transakcia coinbase, ktorá je odmenou pre ťažiara ktorý nájde block ako prvý. Coinbase sú transakcie, kedy do obehu prichádzajú nové mince.

Blockchain

Blockchain je decentralizovaná, distribuavaná P2P (peer-to-peer) databáza. Reťaz blokov, ktoré sú kryptograficky prepojené do jednej reťaze pre lepšie zabezpečenie zápisu.

Coinbase

Transakcia v každom bloku. Nemá vstup iba výstup na adresu ťažiara, ktorý blok našiel pri ťažení. Jediný spôsob ako sa do obehu dostávajú nové mince.

ID platby (payment ID)

Voliteľné, nepovinné, 32-bytové číslo (alebo 8-byte v prípade integrovaných adries), ktoré obvykle slúži na identifikovanie platby.  V súčasnej verzii túto funkciu nahrádza sub-adresa.

Open Alias

Tím Monero Core  uviedol štandard nazývaný OpenAlias, ktorý prekladá adresy do ľudsky čitateľnej podoby. OpenAlias môže byť používaný v  ktorejkoľvek kryptomene (v súčasnosti implementované v Monero, Bitcoin a HyperStake). Oficiálne webstránky https://openalias.org