Stručná história

Monero bolo spustené v apríli 2014. Šlo o férové, vopred oznámené spustenie CryptoNote kódu. Nebola tu žiadna premine fáza (predťažené mince), ani instantmine (neúmerne rýchlo naťažené mince) a tak ani žiadna časť odmeny za vyťažený blok neide vývojárom. Viac informácií nájdete v pôvodnom Bitcointalk vlákne. Zakladateľ Monera navrhol niekoľko kontroverzných zmien, s ktorými komunita nesúhlasila, a tak došlo k rozporom, ktoré vyvrcholily tým, že Monero Core team projekt sa forkol (odčlenil) a komunita nasledovala tento novo vzniknutý fork Core Teamu, ktorý je odvtedy na projekt dohliada.

Monero od svojho vzniku predstavilo niekoľko veľkých vylepšení. Blockchain boal zmigrovaná nainý typ databázy s vhodněejšou štruktúrou, aby mohol ponúknuť lepšiu účinnosť a flexibilitu. ďalej bola nastavená minimálna veľikost kruhových podpisov tak, aby boli transakce anonymné už z princípu V neposlednom rade bol uvedený prvok RingCT, ktorý kryje všetky hodnoty transakcií. Takmer všetky vylepšenia boli cielené na zvýšenie bezpečnosti a anonymizácie, alebo na uľahčenie používania meny. Monero sa aj naďalej vyvíja tak, aby plnilo nastavené ciele – primárne v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia, sekundárne v oblasti používania a účinnosti.

Naše hodnoty

Monero je viac než len technólogia. Ide tiež o samotné hodnoty, ktoré technológia predstavuje. Niektoré z kľúčových myšlienok sú tieto:

Bezpečnosť

Už9vatelia musia so svojimi transakciami Moneru bezpodmienečne dôverovať, bez možnosti ohrozenia nejakou chybou či útokom. Monero prenecháva celú odmenu za vyťažený blok ťažiarom, kterých  považuje za najkľúčovejší článok siete, pretože poskytujú požadovanú bezpečnosť. Transakcie sú chránené pomocou kryptografie, ktorá využíva tie najmodernejšie a nejodolnějšie šifrovacie nástroje.

Ochrana súkromia

Monero berie ochranu súkromia veľmi vážne. Monero musí maťschopnosť ochrániť užívateľa pred právnymi postihmy a v extrémních prípadoch aj pred trestom smrti. Táto vysoká úroveň ochrany musí byť dostupná pre všetkých užívateľov bez ohľadu na ich technologické znalosti a povedomie o fungovaní Monera. Užívateľ potrebuje dôverovať Moneru tak, aby nemal potrebu meniť svoje platobné zvyky zo strachu, že ich rozpoznajú ostatní.

Decentralizácia

Monero sa zaviazalo poskytnúť maximálny stupeň decentralizácie. S Monero tak nemusíte dôverovať v sieti nikomu ďalšiemu, nie je pod kontrolou žiadnej skupiny. Uverejnený algoritmus „dôkazu práce“ („proof of work“) umožňuje jednodúchu těžbu na dostupných GPU, čo znemožňuje aby niekto vykonával večšinu ťažiarskej činnosti. Uzly (nodes) sa vzájomne prepájajú pomocou I2P aby sa zamedzilo úniku  citrivých informácií o transakciách či cenzúre. Rozhodnutia ohľadom vývoja sú transparentné a verejne dostupné k diskusii. Záznamy zo stretnutí developerov sú publikované v plnom znení a verejne prístupné komukoľvek.