Offline Generátor Peňaženky

Táto stránka generuje novú peňaženku. Je samostatná a robí všetky potrebné výpočty lokálne, takže je vhodná na generovanie novej peňaženky na stroji, ktorý nie je (a nikdy nemusí byť) pripojený k internetu. Týmto spôsobom si môžte vytvoriť Monero/Aeon peňaženku bez toho, aby ste riskovali únik kľúčov. Súbor je digitálne podpísaný použitím GPG, pozri GPG návod. Pre aktuálne verzie tejto stránky pozri anglickú verziu , alebo slovenskú verziu.

Vlastná entropia pre deterministickú peňaženku (nechaj prázdne pre použitie generátora pseudonáhodných čísel svojho prehliadača)

alebo

(veľmi pomalé ak má predpona viac ako zopár znakov)


(obnovenie zo seedu tvoreného inými ako Anglickými slovami vyžaduje aktuálnu simplewallet)
Verejná adresa

Toto je adresa, ktorú dávaš tretím stranám aby Ti mohli posielať aeon/monero.
Je to tu jediná informácia, ktorá má byť verejná.

generujem...
Mnemotechnický seed

Mnemotechnický seed je reťazec tvorený 24 (Aeon) alebo 25 (Monero) slovami, ktorý Ti umožňnuje znova vygenerovať súkromné kľúče. Uchovaj ho v bezpečí!

Generujem...
Súkromné kľúče (voliteľné)

Platobný kľúč (spend key) a prezerací kľúč (view key) sú surové súkromné kľúče pre novú peňaženku. Sú tu len pre info, keďže obe môžu byť znova vygenerované pomocou mnemotechnického seedu, ktorý je zobrazený vyššie.. If you decide to keep them, keep them secure.


Spend key:
Generujem...
View key:
Generujem...